Иновации, Машинно Инженерство

Услуги


  1. Проекти на нови машини по задание на клиента. Работи се основно с 2D и 3D CAD програми. Машините се моделират и се изготвят презентационни проекти с анимация. Създава се работна документация. При желание на клиента се изработва прототип, извършват се проби. При нужда се корегира прототипа и се вкарване в редовна експлоатация.

  2. Създаване ремонтна документация на вече съществуващи машини. Документацията се използува за изработване на резервни части и извършване на профилактични или основни ремонти. При напълно износени или липсващи детайли се извършват дефектация и дешифровки.

  3. Изготвяне на каталози с 3D модели на предлаганите от фирми и търговци продукти.

  4. Предлагат се наши самофинансирани, готови разработки. По желание на клиента се корегират параметрите на предлаганите машини.